KONTAKTY

DIAMANT-X Tuning
CarOnyx s.r.o.
Cintorínska 1311/7
900 29 Nová Dedinka
tel: 0905 437 342
napíšte nám
tel. kontakt: 10.00-17.00 h.

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

platné od 10.4.2015

1. Základné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je CarOnyx s.r.o. (člen skupiny DIAMANT-X Tuning), Hlavná 145, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika, IČO: 45 960 365, uzatvárané ústne, písomne, alebo prostredníctvom internetového obchodu (e-shop) www.podvozky.sk.

Pri zaslaní objednávky kupujúci potvrdzuje, že týmto obchodným podmienkam porozumel a pri plnom vedomý a neodvolateľne vyhlasuje, že s uvedenými obchodnými podmienkami súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a upravujú ich práva a povinnosti.

Orgán dozoru a dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

2. Objednávanie tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom e-shopu, faxom, e-mailom alebo poštou. Každá objednávka musí obsahovať: meno osoby, adresu, telefónne číslo, presný opis tovaru alebo služby, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, prípadne aj spôsob úhrady a odberu.

Informácie, ktoré kupujúci poskytne prostredníctvom objednávky, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

Po prijatí objednávky kupujúci obdrží od predávajúceho správu o potvrdení objednávky. Objednávka sa stáva záväznou v okamihu, kedy objednávku predávajúci potvrdí e-mailom, telefonicky alebo faxom. V prípade, že predávajúci objednávku nepotvrdí od obdržania do 2 prac. dní, stáva sa automaticky neplatnou. V tom prípade nás prosíme kontaktujte.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru alebo služby, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho adekvátne zabaliť tovar a odoslať v dohodnutej cene,

- kontaktovať a informovať kupujúceho o každej zmene, čo sa týka dodávky objednaného tovaru resp. služby,

- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

Kupujúci sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar alebo službu v stanovenom termíne,

- zaplatiť za objednaný tovar alebo službu dojednanú cenu.

3. Zľavy

Predávajúci poskytne zľavu -2% z celkovej ceny objednávky v prípade platby celej ceny vopred prevodom na bankový účet pri objednávke. Táto zľava sa prejavia pri odoslaní objednávky, kedy sa ceny automaticky prepočítajú systémom e-shopu. K úhrade platby vopred bude kupujúcemu zaslaný aj doklad s údajmi potrebnými k platbe s 5-dňovou splatnosťou.

Vyplývajúc z obchodnej stratégii predávajúceho sa môžu stanoviť rôzne ďalšie akciové alebo krátkodobé zľavy z cien produktov, ktoré sú zvyčajne zobrazené na webovej stránke www.podvozky.sk. Tieto zľavy nie sú právne nárokovateľné, pokiaľ v momente objednávky už nie sú zobrazené, alebo uplynula ich doba.

4. Prepravné a dobierka

U objednávkach tovaru nad 800,- Eur je prepravné a dobierka zdarma.

K objednávke tovaru nepresahujúcu celkovú cenu 800,- Eur sa účtuje príplatok za prepravu k zákazníkovi. Výška sumy za prepravné sa zobrazuje v košíku pri odosielaní objednávky a účtuje sa podľa platného cenníka prepravných služieb nasledovne:

Zásielky v rámci Slovenskej republiky

 • preprava Slovenkou poštou - balík do 5 kg - nákup do 30 Eur = 3,90 Eur
 • preprava Slovenkou poštou - balík do 10 kg - nákup 30-150 Eur = 4,90 Eur
 • preprava kuriérom DPD - balík do 50 kg - nákup do 800 Eur = 5,90 Eur
 • preprava kuriérom DPD - balík do 50 kg - nákup nad 800 Eur = zdarma

Česká republika (CZ), Rakúsko (Österreich), Maďarsko (Magyarország) - platba dobierkou nie je možná, iba platba vopred

 • preprava kuriérom DPD - balík do 3 kg = 12,- Eur
 • preprava kuriérom DPD - balík do 10 kg = 16,- Eur
 • preprava kuriérom DPD - balík do 20 kg = 17,- Eur
 • preprava kuriérom DPD - balík do 31,5 kg = 19,- Eur

Poľsko (Polska), Nemecko (Deutschland) - platba dobierkou nie je možná, iba platba vopred

 • preprava kuriérom DPD - balík do 3 kg = 18,- Eur
 • preprava kuriérom DPD - balík do 10 kg = 22,- Eur
 • preprava kuriérom DPD - balík do 20 kg = 24,- Eur
 • preprava kuriérom DPD - balík do 31,5 kg = 27,- Eur

Ostatné štáty - ceny na opýtanie - platba dobierkou nie je možná, iba platba vopred

Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať príplatok za prepravné a dobierku aj pri objednávkach tovaru presahujúcu sumu 500,- Eur v prípadoch, ak sa jedná o akciové, výpredajové, či inak cenovo zvýhodnené produkty, a v prípadoch, keď prepravou vznikajú neúmerne vyššie náklady než pri štandardných zásielkach. Predávajúci o takomto príplatku za prepravné a dobierku informuje kupujúceho pri potvrdení objednávky.

Každá zásielka s tovarom je poistená na celú hodnotu tovaru.

5. Dodacie lehoty

Dodacia lehota predmetu objednávky je bežne uvádzaná pri jednotlivých výrobkoch a je definovaná v pracovných dňoch od akceptovania objednávky. Takto uvádzané dodacie lehoty sú na základe rôznorodosti logistiky tovaru predpokladané lehoty a nie zaručené lehoty. O prípadnej zmene alebo predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci včas informovaný.

Štandardne uvedené lehoty sa nevzťahujú na objednávky, ktoré sú svojim charakterom špeciálne a zadávajú sa do zákazkovej výroby. V prípade takéhoto špeciálneho zhotovenia alebo zákazkovej výroby, kupujúci súhlasí aj s vopred neurčitou predĺženou dodacou lehotou produktu.

V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že produkt bol medzičasom vyradený z distribúcie, alebo preradený do inej cenovej kategórie a dodávateľ tovaru, alebo služby o tom neinformoval. V prípade zvýšenia ceny alebo trvalej nedostupnosti produktu bude kupujúci ihneď vyrozumený.

V prípadoch, kde sa vyžaduje zálohová platba, bude objednávka akceptovaná a vybavovaná až od chvíle pripísania platby na účet predávajúceho.

6. Platobné a dodacie podmienky

Platbu za tovar a služby je možné uskutočniť:

- dobierkou pri doručení prepravnou službou,

- platbou vopred prevodom na bankový účet predávajúceho (číslo účtu určí predávajúci),

- platbou vopred poštovým poukazom na účet typu R na účet predávajúceho (číslo účtu určí predávajúci).

Pri prekročení celkovej ceny objednávky 1.000,- Eur sa požaduje zálohová platba vopred vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.

Presne vyčíslená suma zálohovej platby bude kupujúcemu oznámená pri potvrdení objednávky. K tejto úhrade bude kupujúcemu zaslaná aj zálohová faktúra s 5-dňovou splatnosťou. V prípade, že kupujúci zálohovú platbu neuskutoční do termínu splatnosti, objednávka bude zrušená. Ak kupujúci nesúhlasí so zálohovou platbou vopred, predávajúci nie je povinný takúto objednávku akceptovať a dodať mu tovar alebo službu.

U väčších a najmä neštandardných objednávok si predávajúci vyhradzuje právo požadovať zálohovú platbu až do výšky plnej ceny tovaru.

Dokladom o platbe bankovým prevodom je výpis z účtu kupujúceho a pri platbe poštovou poukážkou je to ústrižok poštovej poukážky. Pri platbe na dobierku vydáva doklad o platbe doručovateľ.

Tovar je dodávaný doručovaním kuriérskou prepravnou službou, prípadne poštovou službou na adresu zadanú kupujúcim. Tovar sa môže prevziať po vzájomnej dohode aj osobne v obchodných priestoroch predávajúceho, resp. v externom sklade predávajúceho. O presnom dátume expedície tovaru, resp. dodania zásielky bude kupujúci vopred informovaný. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste doručovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Predávajúci je oprávnený uskutočňovať aj čiastkové dodávky tovaru alebo služby, ktoré je kupujúci povinný prijať.

V prípade, že určitej objednávke z nepredvídateľných okolností nevie predávajúci vyhovieť a obdržal zálohovú platbu, bude kupujúci kontaktovaný a po vzájomnej konzultácii sa mu peniaze zo zálohovej platby vrátia, alebo môže použiť zálohu na uhradenie iného produktu.

7. Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do 24 hodín od písomného zaslania alebo ústneho zadania objednávky bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky je potrebné potvrdiť písomne.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak 24 hodín po zaslaní písomnej alebo ústne zadanej záväznej objednávky zruší objednávku v celosti, alebo čiastočne, a to z akéhokoľvek dôvodu, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu storno poplatok vo výške preukázateľných nákladov súvisiacich so zrušenou objednávkou, ale minimálne vo výške 10% z celkovej ceny zrušenej objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tento storno poplatok zaplatiť. Predávajúci si storno poplatok nebude účtovať, ak ešte sám môže zrušiť objednávku u dodávateľa.

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku v prípade, ak kupujúci je nezastihnuteľný, alebo z dôvodu vypredania či nedostupnosti objednaného výrobku. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci písomne.

Kupujúci je bez udania dôvodu oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Predávajúci aj kupujúci budú v tom prípade postupovať podľa tohto zákona č.108/2000 Z.z. Kupujúci je povinný kontaktovať predávajúceho a informovať ho o spôsobe vrátenia tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Predávajúci akceptuje odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru iba v prípade, že tovar bude vrátený nepoužitý a nepoškodený v pôvodnom obale, ďalej kompletný, vrátane všetkého dodaného príslušenstva a kompletnej dokumentácie. Ak kupujúci nedodrží tieto podmienky, predávajúci je oprávnený neprijať, resp. odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo patrične zohľadniť znehodnotenie, či opotrebenie výrobku pri vrátení kúpnej ceny kupujúcemu.

Lehota 14 dní na odstúpenie od kúpnej zmluvy neplatí v prípade kúpy a objednania tovaru osobne v obchodných priestoroch predávajúceho, resp. v externom sklade predávajúceho, nakoľko sa to nepovažuje podľa zákona za zmluvu uzavieranú na diaľku a tým ani o zásielkový predaj.

Odstúpiť od kúpnej zmluvy nie je možné v prípade tovaru, ktorý má špeciálny charakter, že sa nedrží u dodávateľa skladom a zhotovuje sa podľa požiadavky kupujúceho, alebo sa zadáva do zákazkovej výroby.

8. Záručné a reklamačné podmienky

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad (faktúra alebo pokladničný doklad), ktorý obsahuje jednotlivé položky zásielky s rozpisom cien. Daňový doklad je zároveň záručným listom dodaného tovaru, preto ju má kupujúci starostlivo uchovať aspoň po dobu platnosti záruky.

Na tovar poskytuje predávajúci zákonom stanovenú záruku v plnom rozsahu 24 mesiacov. Táto doba môže byť predĺžená v prípade, že ich poskytnú jednotliví výrobcovia tovarov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Reklamácie mechanicky poškodeného tovaru je nutné uplatniť u predávajúceho ihneď pri osobnom odbere, alebo preberaní od doručovateľa. Rovnako je u predávajúceho nutné reklamovať neúplnosť alebo chybnú dodávku tovaru ihneď pri osobnom odbere, alebo preberaní od doručovateľa. Neskoršie reklamácie tohto typu nebudú akceptované.

Zásielku, ktorá pri preberaní javí známky poškodenia dopravou (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) nepreberajte, ale reklamujte priamo u doručiteľa. Predíde sa tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.

Záruka zaniká v prípade, že k chybe alebo závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nesprávnou obsluhou, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou, než oprávnenou osobou.

Z reklamácie sú vylúčené výrobky, ktoré neboli namontované odborne kvalifikovanou osobou. Vzhľadom na charakter produktov a nutnosť ich odbornej montáži, prijme predávajúci na reklamáciu len výrobky, u ktorých je doložené potvrdenie o potrebnej odbornej montáži. Ako potvrdenie poslúži montážny, resp. zákazkový list o montáži v odbornom servise, alebo prehlásenie odborne kvalifikovanej osoby o spôsobilej montáži. Potvrdenie musí obsahovať deň montáže a kontakt na servis alebo priamo osobu, ktorá montáž previedla.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Chyby, resp. vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať ihneď po zistení. Reklamácia týchto chýb musí byť v písomnej forme a musí sa preukázať vadnosť tovaru. Keď dôjde k oneskorenému uplatneniu reklamácie, alebo keď kupujúci k reklamovanému výrobku nevie zdokladovať primeranú odbornú montáž, všetky nároky kupujúceho zanikajú. Prv, než kupujúci zašle tovar späť na reklamáciu, musí kontaktovať predávajúceho a informovať ho o reklamácii. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu na vlastné náklady, vrátane kópie dokladov o kúpe (faktúra, pokladničný doklad alebo dodací list). Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a vhodne zabalený, aby sa predišlo jeho mechanickému poškodeniu. V záručnej dobe je predávajúci oprávnený riešiť reklamáciu bezplatnou opravou, alebo výmenou vadnej súčiastky výrobku, prípadne bezplatnou výmenou výrobku. Voľba medzi uvedenými alternatívami je na predávajúcom.

Reklamačná doba 30 dní začína plynúť dňom, kedy predávajúci zásielku s reklamáciou prevzal od kupujúceho a končí dňom, kedy predávajúci zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal späť kupujúcemu (rozhoduje pečiatka odoslania). Predávajúci si vyhradzuje právo po dohode s kupujúcim predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri výrobkoch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej alebo neopodstatnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú zverejnené v internetovom obchode predávajúceho na www.podvozky.sk.

Pri ústnej objednávke predávajúci vždy upozorní nového zákazníka – kupujúceho na skutočnosť, že na vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky. V prípade písomne uzatvorených zmlúv je táto skutočnosť uvedená aj v zmluve, prípadne v písomnom potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Zmena Obchodných podmienok je voči kupujúcemu účinná odo dňa uverejnenia príslušnej zmeny v internetovom obchode predávajúceho.

Tieto Obchodné podmienky strácajú platnosť vydaním a nadobudnutím účinnosti nových Obchodných podmienok.

YTk4YTN